Wykres notowań

Topniki lutownicze

Topnik Flisil E – EN 1045-FH10 ; DIN 8511 F-SH 1
Topnik przeznaczony do lutowania twardego lutami srebrnymi i miedziano – fosforowymi: miedzi, mosiądzu, brązu oraz stali zwykłej i nierdzewnej. Stosowana przy lutowaniu instalacji z rur miedzianych wody pitnej, gazu, c.o. oraz olejowych.
Zakres temperatur: 550oC – 800oC
Postać: Pasta
Opakowania: 0,1kg ; 0,5kg ; 1kg

Dostępna również wersja Flisil Eko.

 

Topnik T-2
Topniki do lutowania twardego lutami mosiężnymi. Cechuje się dużą zawartością boru.
Zalecany do wysokich temperatur.

Zakres temperatur: 750 – 1050oC.
Zalecana temperatura pracy 800-1000: oC.
Postać: Proszek

Topniki do lutowania twardego – zastosowanie

W procesie lutowania na powierzchni materiałów może powstawać warstwa niemetalicznych związków. Jest to efekt reakcji metalu z otaczającą go atmosferą. Proces ten jest tym intensywniejszy, im wyższa jest temperatura. Powłoka ta ma znaczący wpływ na topliwość lutu i utrudnia w znacznym stopniu rozpływanie się lutu na lutowanej powierzchni, co uniemożliwia uzyskanie prawidłowej i trwałej spoiny. Zadaniem topnika jest usuwanie tej powłoki i zadbanie o to, aby powierzchnia elementów łączonych była cały czas czysta. Dodatkowo topniki zapobiegają również powstawaniu tlenków w czasie procesu lutowania. Składniki topników to najczęściej: związki boru, proste fluorki, chlorki, fosforany, krzemiany i związki litu. Topniki mogą występować w formie pasty lub proszku. Oferowane przez nas topniki w formie pasty przeznaczone są do lutowania twardego lutami srebrnymi oraz lutami miedziano-fosforowymi, natomiast topniki w formie proszku zalecamy do lutowania twardego lutami mosiężnymi.

 

Czym powinien charakteryzować się topnik do lutowania?

Podstawowym i zarazem najważniejszym parametrem topnika jest jego temperatura topnienia. Bardzo ważne jest, aby temperatura topnienia topnika była niższa od temperatury topnienia spoiwa lutowniczego. Jednocześnie temperatura parowania topnika powinna być wyższa. Istotna jest także stabilność składu chemicznego i właściwości topnika. W przypadku, gdy wraz ze wzrostem temperatury poszczególne składniki preparatu będą się wytrącać, może on nie spełniać w pełni swojej roli, co wpłynie na trwałość i szczelność połączenia lutowniczego. Kolejnym ważnym aspektem, jest też to, aby topnik lutowniczy przyciągał metal w mniejszym stopniu niż ciekły lut. Jest to ważne z tego względu, że w przeciwnym przypadku topnik nie będzie wypierany z lutowanej powierzchni, przez co zanieczyści spoinę. To może w znaczący sposób osłabić spoinę i uniemożliwić jej dokładne wniknięcie w strukturę lutowanego materiału. Po zakończeniu lutowania topnik należy usunąć. Dlatego warto przed zakupem zorientować się, w jaki sposób dany topnik może być usunięty i wybrać taki, które nie będzie sprawiał większych problemów i możliwe będzie jego całkowite i dokładne usunięcie.

 

Topniki do lutowania stali nierdzewnej i miedzi

Topniki powinny być dobierane do materiału, z jakim mają współpracować w procesie lutowania. Ich właściwości oraz temperatura topnienia zależą on składników, z jakich są stworzone. W przypadku lutowania stali nierdzewnej używa się związków boru i fluorków. Natomiast w przypadku topników stosowanych do lutowania miedzi wykorzystywane są często także fosforany i krzemiany.

Kontakt

Adres firmy
Pietrzykowice, ul. Wrocławska 6
55-080 Kąty Wrocławskie
h
NIP
899-02-02-734
Telefon
71 339 88 08

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez alfa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)