Wykres notowań

Luty srebrne

Luty srebrne mają bardzo zróżnicowaną temperaturę topnienia, dobre własności  mechaniczne, wysoką przewodność elektryczną, odporność na korodujące działanie wielu kwasów i zasad, dobrą obrabialność, dobrą zwilżalność większości metali i stopów oraz dobrą zdolność wypełnienia szczelin. Dzięki tym wszystkim cechom są to luty szeroko stosowane w przemyśle. Można nimi łączyć między innymi: wszystkie rodzaje stali ( w tym stal nierdzewną), miedź i jej stopy, stopy srebra, nikiel i jego stopy, jak również służą do wzajemnego łączenia wyżej wymienionych metali. Lut srebrny jest odpowiedni również do łączenia płytki z węglików spiekanych  ze stalą. Ze względu na temperaturę nie nadają się do lutowania aluminium, magnezu, cynku i ich stopów.

Lut srebrny – uniwersalne spoiwo lutownicze

Luty twarde srebrne są najbardziej uniwersalnym spoiwem stosowanym podczas lutowania twardego. Mają dobre własności mechaniczne, wysoką przewodność elektryczną, dobrą obrabialność, dobrą zwilżalność większości metali i stopów, odporność na korodujące działanie wielu kwasów i zasad oraz dobrą zdolność wypełnienia szczelin. Dzięki tym wszystkim cechom są to luty szeroko stosowane w przemyśle. Można nimi łączyć między innymi: wszystkie rodzaje stali (w tym stal nierdzewną), miedź i jej stopy (Ag 205, Ag 203, Ag 106, Ag 104, Ag 103, Ag 502), nikiel i jego stopy (np. Ag 106, Ag 104, Ag 103, Ag 502, Ag 203), jak również służą do wzajemnego łączenia wyżej wymienionych metali. Lut srebrny jest również odpowiedni do łączenia płytki z węglików spiekanych ze stalą.

Luty srebrne mają bardzo zróżnicowaną temperaturę topnienia, której zakres zależy od użytych dodatków. Ze względu na temperaturę nie nadają się do lutowania aluminium, magnezu, cynku i ich stopów. Temperatura topnienia lutu wpływa na sposób jego wykorzystania. Typ lutu srebrnego twardego, ale także każdego innego np. lutu mosiężnego czy lutu miedziano-fosforowego, musi być dobrany tak, aby jego temperatura topnienia była niższa od temperatury krzepnięcia materiału, z jakiego jest stworzony lutowany element. Dobór odpowiedniego lutu srebrnego ma największe znaczenie w przypadku lutowania cienkich i delikatnych elementów. W przypadku masywniejszych i grubszych materiałów różnica tych temperatur nie musi być bardzo duża.

Czym różni się lut srebrny otulony, a lut srebrny nieotulony?

Luty srebrne występują w dwóch wersjach otulonej i nieotulonej. Otuliną lutu jest topnik, który jest niezbędny podczas lutowania. Rozpuszcza on tlenki na powierzchni lutowanego materiału i dzięki temu zwiększają się zdolności lutu do rozpływania się i dokładnego wnikania w strukturę i szczeliny materiału lutowanego. Topnik lutowniczy zabezpiecza dodatkowo miejsce lutowane oraz stopiony lut przed utlenianiem. Wszystko to wpływa pozytywnie na trwałość i szczelność połączenia. Luty srebrne otulone nie wymagają stosowania topnika, ponieważ zawierają go w sobie. Jest to rozwiązanie wygodne i dające gwarancję, że topnik jest idealnie dobrany do materiału, z jakiego stworzony jest lut oraz do jego temperatury topnienia. Luty srebrne nieotulone nie posiadają otuliny z topnika, przez co niezbędne jest stosowanie topnika jako osobnego elementu. Luty srebrne nieotulone, mogą występować także w wersjach o mniejszej średnicy od lutów otulonych. Dzięki temu sprawdzą się znakomicie w sytuacjach, gdzie wymagana jest dokładność i potrzeba lutowania drobnych elementów.

luty twarde srebrne
lut srebrny nieotulony

Dlaczego dobranie dobrego lutu srebrnego jest ważne?

Luty srebrne mają bardzo zróżnicowaną temperaturę topnienia, której zakres zależy od użytych dodatków. Ze względu na temperaturę nie nadają się do lutowania aluminium, magnezu, cynku i ich stopów. Temperatura topnienia lutu wpływa na sposób jego wykorzystania. Typ lutu srebrnego twardego, ale także każdego innego np. lutu mosiężnego czy lutu miedziano-fosforowego, musi być dobrany tak, aby jego temperatura topnienia była niższa od temperatury topnienia materiału, z jakiego jest stworzony lutowany element. Dobór odpowiedniego lutu srebrnego ma największe znaczenie w przypadku lutowania cienkich i delikatnych elementów. W przypadku masywniejszych i grubszych materiałów różnica tych temperatur nie musi być bardzo duża.

Rodzaje lut twardych srebrnych

Luty srebrne występują w kilku rodzajach, a różnią się od siebie składem chemicznym. Każdy rodzaj oznaczony jest innym symbolem i zazwyczaj poszczególne luty posiadają dwa, zamiennie używane oznaczenia. Skład chemiczny poszczególnych rodzajów lut srebrnych jest różny i zawartość poszczególnych pierwiastków znacząco wpływa na ich podstawowe parametry.

Lut Ag 134 (Ag 106)

W swoim składzie zawiera srebro, którego zawartość waha się między 33-35%, miedź 35-37%, cynk 25,5-29,5% oraz cynę 2-3%.

Ag 145 (Ag 104)

Z kolei lut Ag 145 (Ag 104) składa się ze srebra, którego zawartość wynosi 44-46%, miedzi 26-28%, cynku 23,5-27,5% oraz cyny 2-3%.

Lut Ag 155 (Ag 103)

Posiada w swoim składzie 4 pierwiastki – srebro 54-56%, miedź 20-22%, cynk 20-24% i cynę 1,5-2,5%.

Lut Ag 502 (Ag 449)

Lut oznaczany symbolami Ag 449 (Ag 502) oprócz srebra 48-50%, miedzi 15-17%, cynku 21-25%, zawiera również mangan 6,5-8,5% i nikiel 4-5%.

Luty srebrne nieotulone

Oznaczenie Skład
Chemiczny
[%]
Temperatura
Topnienia [oC]
Zastosowanie
Lokalne

PN EN ISO 17672

(PN EN 1044)

solidus – likwidus

LS25

AG 225

(Ag 205)

Ag 24-26
Cu 39-41
Zn 33-37
700-790 żeliwo,
stale węglowe i niskostopowe,
miedź i stopy miedzi

LS45

AG 245

(Ag 203)

Ag 44-46
Cu 29-31
Zn 23-27
675-735 miedź,
nikiel i ich stopy,
żeliwo,
stale wysokostopowe

LS34Sn

AG 134

(Ag106)

Ag 33-35
Cu 35-37
Zn 25,5-29,5
Sn 2-3
630-730 stal,
miedź, stopy miedzi,
nikiel, stopy niklu

LS45Sn

AG 145

(Ag104)

Ag 44-46
Cu 26-28
Zn 23,5-27,5
Sn 2-3
640-680

LS55Sn

AG 155

(Ag103)

Ag 54-56
Cu 20-22
Zn 20-24
Sn 1,5-2,5
630-660

LS49MN

AG 449

(Ag 502)

Ag 48-50
Cu 15-17
Zn 21-25
Mn 6,5-8,5
Ni 4-5
680-705

LS70

Ag 69-71
Cu 24-26
Zn R
715-735 miedź,
nikiel oraz ich stopy

 

Oznaczenie Skład
Chemiczny
[%]
Lokalne

PN EN ISO 17672

(PN EN 1044)

LS25

AG 225

(Ag 205)

Ag 24-26
Cu 39-41
Zn 33-37
LS45

AG 245

(Ag 203)

Ag 44-46
Cu 29-31
Zn 23-27
LS34Sn

AG 134

(Ag106)

Ag 33-35
Cu 35-37
Zn 25,5-29,5
Sn 2-3
LS45Sn AG 145
(Ag104)
Ag 44-46
Cu 26-28
Zn 23,5-27,5
Sn 2-3
LS55Sn AG 155
(Ag103)
Ag 54-56
Cu 20-22
Zn 20-24
Sn 1,5-2,5
LS49MN AG 449
(Ag 502)
Ag 48-50
Cu 15-17
Zn 21-25
Mn 6,5-8,5
Ni 4-5
LS70 Ag 69-71
Cu 24-26
Zn R
Oznaczenie Temperatura
Topnienia [oC]
Zastosowanie
Lokalne solidus – likwidus
LS25 700-790 żeliwo,
stale węglowe i niskostopowe,
miedź i stopy miedzi
LS45 675-735 miedź,
nikiel i ich stopy,
żeliwo,
stale wysokostopowe
LS34Sn 630-730 stal,
miedź, stopy miedzi,
nikiel, stopy niklu
LS45Sn 640-680
LS55Sn 630-660
LS49MN 680-705
LS70 715-735 miedź,
nikiel oraz ich stopy

Postać oferowanych lutów:

E

W postaci drutu o średnicy od 0,5 do 8 mm

E

W postaci prętów o średnicy od 1,5 do 4 mm  – długość prętów zależy od jego średnicy i jest to 500 lub 1000 mm

E

Cena lutów uzależniona jest od cen surowców na giełdach. O wszelkie informację na temat cen, terminów realizacji i warunków płatności prosimy pytać telefonicznie lub poprzez e-mail, które znajdą Państwo w zakładce kontakty.

Luty srebrne otulone

Oznaczenie

Skład
Chemiczny
[%]
Temperatura
Topnienia [oC]
Zastosowanie
Lokalne

PN EN ISO 17672

(PN EN 1044)

solidus – likwidus

LS45

AG 245

(Ag 203)

Ag 44-46
Cu 29-31
Zn 23-27
675-735

miedź,
nikiel i ich stopy,
żeliwo,
stale wysokostopowe

 

Oznaczenie

Skład
Chemiczny
[%]
Lokalne

PN EN ISO 17672

(PN EN 1044)

LS45

AG 245

(Ag 203)

Ag 43-45
Cu 29-31
Zn 24-28

Oznaczenie

Temperatura
Topnienia [oC]
Zastosowanie
Lokalne solidus – likwidus
LS45 675-735

miedź,
nikiel i ich stopy,
żeliwo,
stale wysokostopowe

Postać oferowanych lutów:

E

W postaci prętów o średnicy rdzenia 1,5 mm, 2 mm i 2,5mm

Temperatura topnienia srebrnych lutów Ag 134, Ag 104, Ag 155 oraz Ag 502

Luty srebrne mają bardzo zróżnicowaną temperaturę topnienia, której zakres uzależniony jest od składu chemicznego poszczególnych rodzajów. Lut Ag 134 (Ag 106) topi się w temperaturze 630-730 stopni, zaś Ag 145 (Ag 104) w zakresie między 640-680 stopni. Temperatura topnienia lutu srebrnego oznaczonego symbolami Ag 155 (Ag 103) to 630-660 stopni, z kolei topnienie lutu Ag 449 (Ag 502) zachodzi w 680-705 stopni. Wymienione rodzaje lut srebrnych nadają się do lutowania stali, miedzi i jego stopów oraz niklu i stopów tego pierwiastka.

Ag 205, Ag 106, Ag 145, Ag 103, Ag 502 do lutowania żeliwa i stali węglowych

Do lutowania żeliwa, stali węglowych, jak również niskostopowych oraz miedzi i jej stopów używa się luty Ag 225 (Ag 205). Warto zaznaczyć, że rodzaje Ag 134 (Ag 106), Ag 145 (Ag 104), Ag 155 (Ag 103), Ag 449 (Ag 502), jak również Ag 225 (Ag 205) należą do lut nieotulonych – co oznacza, że nie posiadają topnika. Luta wyposażona w topnik określana jest mianem otulonej i jest nią luta Ag 245 (Ag 203).

Kontakt

Adres firmy
Pietrzykowice, ul. Wrocławska 6
55-080 Kąty Wrocławskie
h
NIP
899-02-02-734
Telefon
71 339 88 08

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez alfa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)