Wykres notowań

Spoiwa miedziane

Spoiwa miedziane lutownicze służą do łączenia stali szybkotnących i spieków narzędziowych oraz do spawania metodą TIG i MIG konstrukcji miedzianych. W spoiwie SMKM dodatki krzemu i manganu są odtleniaczami. Lut CuCoMn służy do lutowania węglików w piecach próżniowych lub w atmosferze ochronnej.

Lut miedziany (klasa CU M1E) – spoiwo w postaci czystej miedzi używane do lutowania wszystkich stali, niklu i stopów Cu-Zn (w piecach z odpowiednią atmosferą ochronną lub metodą TIG). Temperatura topnienia w granicach do 1070 °C.

Spoiwa miedziane w formie drutu miedzianego lub prętów

Spoiwa miedziane lutownicze służą do łączenia stali szybkotnących i spieków narzędziowych. Występują w formie czystego drutu miedzianego, ale możliwe są także wersje wzbogacone różnymi dodatkami, np. krzemem lub manganem. Temperatura topnienia spoiw miedzianych to od 980 °C do 1085 °C w przypadku spoiwa wykonanego z czystej miedzi. Spoiwa miedziane posiadają odpowiednią zwilżalność i mają także dobrą przewodność elektryczną i wytrzymałość.

Spoiwa SMKM wykonane są z miedzi z dodatkiem krzemu i manganu, które pełnią w tym przypadku rolę odtleniaczy. Spoiwa miedziane tego typu stosowane są podczas spawania konstrukcji miedzianych przy pomocy metody TIG i MIG. TIG to spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, najczęściej argonu, helu lub innych mieszanek. Ta metoda spawania oferuje dobrą jakość i precyzję łączenia. MIG to również metoda spawania łukowego, jednak w tym przypadku stosuje się elektrodę topliwą w osłonie gazów obojętnych. Metoda MIG jest jedną z najczęściej używanych technik łukowego spawania w przemyśle.

 

Lut miedziany SMS1, CuCoMn, Cu-ETP (M1E)

Lut SMS1 to spoiwo miedziane z dodatkiem srebra wykorzystywane w technice spawania gazowego Cu, lutowania stali oraz stali szybkotnącej (stal wykorzystywana do wytwarzania narzędzi do wysokowydajnej obróbki skrawaniem). Lut CuCoMn wykorzystywany jest do lutowania węglików w piecach próżniowych lub atmosferze ochronnej. Lutowanie próżniowe to nowoczesna technika lutowania, która charakteryzuje się niezawodnością, czystością oraz wytrzymałością połączenia. Proces lutowania zachodzi w specjalistycznych piecach próżniowych. Lutowanie w atmosferze ochronnej polega na wdmuchiwaniu gazu np. azotu w miejsce, gdzie topi się lutowie. Jest to technika poprawiająca znacząco ogólną jakość części. Lut miedziany (klasa CU M1E) Cu 110 to czysty drut miedziany wykorzystywany do lutowania różnych stopów stali, niklu i mosiądzu. Często stosowany w spawaniu metodą TIG oraz w piecach z atmosferą ochronną.

Oznaczenie Skład
Chemiczny
[%]
Temperatura
Topnienia [oC]
Zastosowanie
Lokalne PN EN ISO 17672
(PN EN 1044)
solidus – likwidus

SMKM

wg PN‑70/M‑69413

CF132C

wg EN 13347

Cu – R
Si 0,1 – 0,4
Mn 0,1 – 0,4
około 1060 Spawanie metodą TIG i MIG konstrukcji miedzianych

SMS1

Cu 188

(CU 106)

Cu 99
Ag 0,8 – 1,2
około 1070 Spawanie gazowe Cu, lutowanie stali, stali szybkotnących i spieków narzędziowych

L-Cu87Mn10Co3

Cu87MnCo

 wg EN ISO 3677:1995

Mn 9-11
Co 2-3
Cu R
980-1030 Lutowanie węglików w piecach próżniowych lub z atmosferą ochronną

Cu-ETP (M1E)

Cu 110

1085

Oznaczenie Skład
Chemiczny
[%]
Lokalne PN EN ISO 17672
(PN EN 1044)
SMKM wg
PN‑70/M‑69413
CF132C wg EN 13347 Cu – R
Si 0,1 – 0,4
Mn 0,1 – 0,4
SMS1

Cu 188

(CU 106)

Cu 99
Ag 0,8 – 1,2
L-Cu87Mn10Co3

Cu87MnCo
wg EN ISO 3677:1995

Mn 9-11
Co 2-3
Cu R
Cu-ETP (M1E) Cu 110

Oznaczenie Temperatura
Topnienia [oC]
Zastosowanie
Lokalne solidus – likwidus
SMKM wg
PN‑70/M‑69413
około 1060 Spawanie metodą TIG i MIG konstrukcji miedzianych
SMS1 około 1070 Spawanie gazowe Cu, lutowanie stali, stali szybkotnących i spieków narzędziowych
L-Cu87Mn10Co3 980-1030 Lutowanie węglików w piecach próżniowych lub z atmosferą ochronną
Cu-ETP (M1E) 1085

Postać oferowanych lutów:

E

W postaci drutu od 0,5 do 8mm

E

W postaci prętów o średnicy od 1,5 do 4 mm  – długość prętów zależy od jego średnicy i jest to 500 lub 1000 mm

Kontakt

Adres firmy
Pietrzykowice, ul. Wrocławska 6
55-080 Kąty Wrocławskie
h
NIP
899-02-02-734
Telefon
71 339 88 08

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez alfa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)